SDCC 2023 – GI Joe طبقه بندی شده تصاویر موردی Hasbro یکشنبه به روز شد

موضوع رسمی سری طبقه بندی شده GI JOE، 2022

منبع: https://news.hisstank.com/2023/07/23/sdcc-2023-g-i-joe-classified-updated-hasbro-case-images-sunday-83669

سال هنوز تموم نشده عزیزم با این گفته، من مطمئناً “میزبانی رسمی، وظایف” را در شب سال نو به شما تحویل خواهم داد، DT فقط به عقب برگردید و موضوع را ویرایش کنید تا پیوندی به 2022 ارائه کنید. سری طبقه بندی شده نخ.

  قطار "دلارزدایی" چینی‌ها روی ریل پیشرفت
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با