McFarlane Toys Demon Slayer می آید

اگر از طرفداران Demon Slayer هستید، گزینه های بیشتری برای تهیه اسباب بازی های مفصلی برای شما وجود دارد و این از سری اسباب بازی های McFarlane است.

McFarlane Toys Demon Slayer

برای موج 1، تانجیرو کامادو، نزوکو کامادو و زنیتسو آگاتسوما در 7 اینچ خواهند بود.

McFarlane Toys Demon Slayer

هر فیگور 7 اینچی دارای مفصل بندی و لوازم جانبی خوبی است و برخی حتی جلوه بصری دارند.

McFarlane Toys Demon Slayer

McFarlane Toys Demon Slayer

McFarlane Toys Demon Slayer

هر یک از رقم های فروش قیمت خرده فروشی 24.99 دلار آمریکا استمنبع: http://www.openthetoy.com/2023/05/mcfarlane-toys-demon-slayer-coming.html

  Pokémon Puzzles and Paper Theaters Are Coming to the U.S. from Bandai Namco