گزارش وب انتقال Glyos: Wave 98 is GO!!!

توجه داشته باشید: لطفا فقط قرار دهید یک سفارش در اولین ساعت امشب. ما بعد از ساعت اول همه محدودیت ها را برداشته ایم. با تشکر از همکاری شما خوش بگذره!

همچنین، با توجه به وضعیت کووید-19، ما فقط برای این موج به داخل کشور (و کانادا) ارسال خواهیم کرد. ما صمیمانه از مشتریان بین المللی خود بابت این وضعیت عذرخواهی می کنیم.

منبع: https://onelldesign.blogspot.com/2023/07/wave-98-is-go.html

  کره شمالی ۲ موشک بالستیک شلیک کرد
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با