گزارش شایعه TVC: 6 نام کد جدید کشف شد

مجموعه قدیمی اخبار شایعات اخیراً ضعیف بوده است، اما امیدواریم با نزدیک شدن به SDCC و سایر کنوانسیون‌های تابستان/پاییز، این اخبار تغییر کند. امروز تونستم چیزای جدید به دست بیارم TVC نام‌های رمزی که احتمالاً برای برخی از محصولات مجموعه‌ای در سال 2024 خواهد بود. در حال حاضر، مطمئن نیستم که آیا آنها بخشی از همان موج هستند یا خیر، اما همه آنها باید نسخه اصلی باشند. این 6 نام به فهرست اصلی ما اضافه شده اند و زمانی که اطلاعات بیشتری برای به اشتراک گذاشتن داشته باشم، این کار را انجام خواهم داد.

منبع: https://yakfaceforums.com/main/2023/06/09/tvc-rumor-report-6-new-code-names-uncovered/