چین: اسرائیل اقدامات تحریک آمیز را متوقف کند


تهران – ایرنا – وزیر خارجه چین از رژیم صهیونیستی خواست تا “اقدامات تحریک آمیز” علیه فلسطینی ها به ویژه در شهر اشغالی قدس را به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع در منطقه متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999882/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84999882/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF
  حضور ناوهای آمریکا در نزدیکی جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی