نمایش تابستانی – 2023

در بالا چند عکس از نمایشگاه ارتل!
وارسی اسباب بازی کشاورز جداول برای دیدن چه خبر در
موزه ملی مزرعه اسباب بازی، Dyersville، آیووا
در شنبه، 4 ژوئن و یکشنبه. 5 ژوئن.

منبع: https://www.toyfarmer.com/news/summer-show-2023

  مقام سابق آمریکایی: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای برجام باشد
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با