مراحل انجام طراحی داخلی اداری - اسباب بازی رنگین کمان

مراحل انجام طراحی داخلی اداری

رویکرد و سبک زندگی در دنیای مدرن امروزی، همچنین تغییرات جهانی سبب تبدیل جوامع صنعتی به جوامع خدماتی گشته و با سرعت بالای پیشرفت، مکان های اداری به عنوان خانه دوم افراد و علاوه بر فعالیت های شغلی به مکانی برای تعاملات، ﺗﺒﺎدل اطلاعات و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ خلاقانه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آپارتمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که علاوه بر رفع نیاز کارفرما، کلیه فضاها نیز کاملا بهینه و کاربردی باشند و همچنین نوع سازه، تأسیسات و تجهیزات براساس آخرین متدها و اصول مهندسی انتخاب شده باشند. اما نوع متریال مصرفی نیز بر این طراحی بی تاثیر نیست. توجه دقیق به هارمونی رنگها و نیز نوع فعالیت محیط کار شما و در واقع رابط کاربری آن به شما کمک میکند تا رنگ مناسب و درخور فضای کاریتان را انتخاب کنید. الگوی معماری ایرانی با به کارگیری ﮔﯿﺎه، آب، ﻫﻮا و ﻧﻮر که ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻬم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،رواﻧشناختی و ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، همچنین این عناصر در دکوراسیون اداری نیز می توانند به خوبی نقش ایفا کنند و کیفیت فضا را افزایش دهند.

در کنار زندگی آپارتمان نشینی و لزوم طراحی و ساخت آپارتمان های حرفه ای و مهندسی شده طبق آخرین متدها و استانداردهای داخلی و جهانی، نیاز به طراحی و ساخت ویلا هم گسترش پیدا کرده است. توجه داشته باشید که شرکت های حرفه ای در طراحی آپارتمان حتی به اندازه های استاندارد در طراحی همین اتاق ها نیز توجه می کنند. دکوراسیون محیط کاری و تناسب آن با سایر اجزا ساختمان نیز نکته مهم دیگر است. برای دست پیدا کردن به این هدف مهم باید سلیقه و نیاز های کارفرما با هنر و علم طراح عجین بشود. سپس با توجه به این مسئله تعداد لازم از منابع تأمین نور را فراهم و در جاهایی که نیاز است نصب شوند.

طراحی آپارتمان در زندگی شهرنشینی امروزی که تراکم جمعیت بالا رفته و امکان ساخت ملک شخصی در بافت شهری به ندرت امکان پذیر می شود، در تمام کشورهای دنیا به یک نیاز اساسی شرکت های طراحی داخلی اداری تبدیل شده است. با این حال در معماری یک مجتمع مسکونی نظیر آپارتمان اگر به اصول و استانداردهای طراحی و شیوه های حرفه ای طراحی پلان و معماری توجه نشود، ساکنین رضایت نخواهند داشت و اساسا پس از اتمام ساخت امکان فروش واحدهای آن نیز امکان پذیر نخواهد بود. یکی از مواردی که برای کارفرمایان اهمیت زیادی طراحی بالکن است و اساسا آپارتمان ها را با همین تراس و بالکن می شناسیم. فضای کاری دارای کیفیت ﺳﺒﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ، راﻧﺪﻣﺎن بالاتر ، ارتقاء انگیزه برای ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺳﻪی ﮐﺎر و تعاملات می گردد که در واقع هدف طراحی داخلی فضاهای اداری نیز رسیدن به چنین فضای کاری است که سبب ارتقا فعالیت های کاری در کنار شادی و آرامش گردد به همین دلیل است که دفتر کار شرکت گوگل که در ﻓﻬﺮﺳﺖ بهترین شرکت ها برای کار می باشد دارای سرسره، سالن موسیقی ﭘﯿﺎﻧﻮ، فضایی ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻮپ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و دوﭼﺮﺧﻪ ، رﺧﺘﮑﻦ، ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻦ، محل ﺑﺎزﯾﻬﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و کافه رستوران و حوزه های دارای حریم شخصی می باشد در واقع این شرکت معتقد است کارمندان می توانند 20 درﺻﺪ زﻣﺎن ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ فعالیت هایی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و در طراحی داخلی و معماری فضای کار این حوزه ها را گنجانده و به آن ها توجه نموده اند!

  نخست وزیر اسپانیا خواستار گفت‌وگوی رئیسان جمهوری چین و اوکراین شد

در سبک مدرن، بیشتر از فلزاتی مانند آلومینیوم و همچنین، از شیشه استفاده میشود. نقوش در منطقه لابی استفاده می شود. با شرایط اقلیمی، محیط و خاک منطقه سازگار باشند، با معماری و بافت و زیبایی شهری حوزه اطراف همخوانی داشته باشد و از همه مهمتر با نوع سبک ساخت آپارتمان همسو باشد. اما در ادامه به سه نمونه موفق از طراحی شرکت هایی اشاره خواه شد که در مساحت کم طراحی داخلی موفقی داشته اند. به عنوان مثال باید محل تراس و مساحت آن، میزان نورگیری و محل نصب پنجره ها، سیستم تهویه، محل قرارگیری هر اتاق به همراه آشپزخانه و سرویس بهداشتی و غیره مشخص شوند. روش آخر بر مبنای مساحت و متراژ پروژه می باشد.

همانطور که در ابتدای صحبت ها نیز اشاره کردیم طراحی آپارتمان یکی از پیچیده ترین پروژه های معماری است. 5. حتما فضایی را برای استراحت کارکنان در نظر بگیرید تا بتوانند علاوه بر استراحت با یک دیگر نیز تعامل داشته باشند. قانون عددهای فرد را جدی بگیرید. اتاق مطالعه فضایی است که باید به طور کامل منعکس کننده شخصیت هر فرد باشد.این فضا باید مبله و تزئین شده باشد تا کاربر بتواند احساس راحتی در محیط داشته باشد. نام باید منحصر به فرد باشد به این معنی که قبلا کسی از آن استفاده نکرده باشد. با توجه به تأکید کارفرما بر نمایش مدرن هویت ایرانی، طراحان در طراحی داخلی این دفتر از فرم هندسی مثلث الهام گرفته و در برخی بخش ها با استفاده از گره ها و مقرنس ها به تزئین فضا پرداخته است. در ادامه به توضیح هریک پرداخته میشود. بنابراین همانطور که مشاهده می کنید طراحی آپارتمان و ویلا پیچیده تر از چیزی است که در ظاهر به نظر می رسد. اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ ی اداری، ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ی ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ. یا تا چه حد طراحان با اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻘﺼﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮاﺣﯽ را رﻓﻊ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ؟

یکی از اصول بسیار مهم در طراحی آپارتمان این است که ذهنیت گسترده تری داشته باشید و جنبه های مختلف را در نظر بگیرید. برای صاحبان مشاغلی که خواهان راندمان بالا و حس تعهد و یکپارچگی در سازمان خود هستند، لزوم طراحی صحیح فضای کاری و نیز آگاهی از نحوه چیدمان اجزا و عناصر ضروری است. مشکلی که بیشتر طراحان نیز در دکوراسیون فضای اداری با آن دست و پنجه نرم می کنند کمبود فضا و گاهی نقص های ساختمانی نظیر دیوارها و ستون های زائد است. طراحی داخلی اداری مدرن یک جنبش طراحی محل کار است که نیازها و خواسته های نیروی کار امروزی را تایید می کند. هر شرکت موفقی باید بداند که در فضای کاری ضعیف نیروی کاری پیشرفت نمی کند. آیا حضور افرادی دیگر برایشان مشکلی ایجاد نمی کند؟

  چین خواستار حمایت سئول از پکن در موضوع تایوان شد

این فضا را گسترش داده و فضای بزرگتری را در اختیار مراجعین قرار داد. 60 در سقف موجب شده است تا نوری مهتاب گونه در محیط ایجاد شود که در مجموع دکوراسیون داخلی کلاسیک و بسیار لوکسی در اختیار کارفرما قرار داده است . همچنین عایق گرمایشی نیز باید برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای اداری مورد توجه قرار گیرد. بازسازی ساختمان طیف وسیعی از خدمات و بودجهبندیها را شامل می شود و با توجه به مقدار هزینهای که مالک قصد دارد خرج کند، می توان آن را مدیریت کرد. در نورپردازی محیط کار باید به گونهای عمل کرد که نور به اندازه لازم در محیط وجود داشته باشد. به روز کردن محیط اداری با استفاده از کاغذ دیواری، طراحی ترکیبی و نورپردازی حرفهای باعث میشود تا راندمان کاری کارکنان نیز بالاتر برود. بطور مثال در سبک صنعتی بهره گیری از چوب و یا آجر در ظاهر دکوراسیون دیده میشود.همچنین استفاده از مبلمان چرم یکی از عناصر جدا ناپذیر این سبک میباشد. استفاده از متریالهای باکیفیّت و کمیاب در اجرای دکوراسیون اداری لاکچری از اهمیّت بسیار ویژهای برخوردار میباشد و عدم توجّه به این نکته میتواند کیفیّت نتایج بدست آمده را به شدّت تحت تاثیر قرار دهد.

باید نورپردازی به گونهای باشد که کمترین سایه در محیط کاری ایجاد شود. معماری مدرن، در تلاش است که محیطی آرام با نورپردازی مناسب را برای کار فراهم کند. پس از ساخت و ساز آپارتمان براساس پلان معماری باید تزیینات و دکوراسیون داخلی به شکلی مناسب انجام شوند. توسعه طبقه توسط اشکوب ها، موجب ارتقا این ساختمان اداری از دو بعدی به سه بعدی شدن شده است. درواقع بازسازی مقرون به صرفهتر و سریعتر است و برای خرابیهای جزئی گزینه مناسبتری است. طیفهای نوری که برای محیطهای کاری مناسب هستند عبارتاند از سفید و آبی که باعث ایجاد تمرکز بیشتر و هوشیاری کارمندان شده و محیط را آرام نگه میدارد؛ بنابراین لازم است در زمان بازسازی ابتدا فضای کاری را برای این مورد بررسی نمایید که چه اندازه نور طبیعی وارد محیط میشود و چه اندازه به نورهای مصنوعی نیاز دارید. شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای پروژه، هزینه ها و مباحث فنی و مهندسی با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید و از مشاوره رایگان نیز استفاده کنید. در این مرحله بهتر است که از یک دکوراتور داخلی حرفه ای هم کمک بگیرید.

  محققان ژاپنی بدنبال تولید برق از برف

چوب ارزش و اهمیتی را که شایسته آن است هرگز به دست نخواهد آورد، اما با وجود این در بسیاری از موارد قابل توجه است و حضور فزاینده ای را در فضاهای اداری در ایالات متحده؛ مرکز هلند و شمال اروپا دارد. طراحی دفتر شما چیزهای زیادی را در مورد کسب و کار شما می گوید، اگر هنوز طرح قدیمی خاکستری سفید خسته کننده را دارید، وقت آن است که به دفتر خود تغییر دکوراسیون دهید و بازسازی و نوسازی جدیدی در محل کارتان شکل بدهید. سعی شده نسل جدیدی از ساختمان اداری با کارایی بالا را برای مالکین و کارکنان بهمراه رضایتمندی، بهره وری ،سلامت و انعطاف پذیری بیشتر فضا را به ارمغان آوریم. دکوراسیون اداری کلاسیک یک سبک با اصالت است که پرطرفدار ترین نوع دکوراسیون اداری میان طراحان دکوراسیون داخلی اداری هم محسوب می شود و استفاده از آن به شدت توصیه می شود. به همین علت توصیه میشود به جای صرف هزینههای بیدلیل از ساختمان قبلی استفاده کرد و تنها ایرادات و مشکلات ان را حل کرد. رنگ قرمز نیز به عنوان یک کاتالیزور انرژی ذهنی محسوب می شود از قرمز برای برجسته کردن مهم ترین عناصر طراحی میتواند کمک گرفت. انرژی بالا و ادغام یافتهها مبلمان را هدف قرار داده است.

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ زرد به دلیل تحریک فعالیت های ذهنی و ﮐﺮم- نسکافه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺮژی ﺑﺨﺸﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد همچنین در واقع رنگ های گرم به بالا رفتن سطح انرژی کمک کرده و از کسالت کارمندان جلوگیری می کند و رنگ های سرد سبب کاهش فشار و استرس ناشی از کار می گردد. در این سبک انعطاف پذیری وجود دارد و از خطوط منحنی دار مانند خطوط محدب و مقعر در آن استفاده می شود. همچنین بهتر است از پوشش چرم و چوب مرغوب در دکوراسیون اداری استفاده شود چرا که باعث ایجاد حسِ لوکس بودن در محیط خواهد شد. از بین این شرکت ها ما به شما گروه معماری آد را توصیه می کنیم که تحت نظارت و مدیریت دو تن از برجسته ترین معماران کشور و برخورداری از تیمی فعال، مجرب و حرفه ای از ساده ترین تا پیچیده ترین خدمات طراحی و ساخت و ساز انواع آپارتمان و ویلا با کاربری های مختلف را در کارنامه خود دارند. همچنین با توجه به افزایش هزینهها، جابه جایی و نقل مکان هم توصیه نمیشود. به همین دلیل همیشه توصیه می کنند با بهترین شرکت طراح ویلا و ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری همکاری کنید تا هزینه های انجام شده سوخت نشوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار