اسباب بازی های فیلم پرفروش در PIX 11 نیویورک

یک روز را با باربی و کن در ماکتی از DreamHouse نمادین بگذرانید. همانطور که در فیلم باربی دیده می شود، این ماکت قابل ساخت با جزئیات بازیگوش از جمله یک پلکان مارپیچ و یک استخر با یک سرسره پر شده است. خانه 3 طبقه را با 1795 آجر و قطعه، از جمله آشپزخانه، بار، اتاق خواب، و اسپا جمع آوری کنید. این…

منبع: https://thetoyinsider.com/blockbuster-movie-toys-on-pix-11-new-york/