از سر گیری سفرهای متقابل مقامات ژاپن و کره جنوبی پس از وقفه ۱۲ ساله


تهران- ایرنا- سفرهای متقابل مقام‌های ژاپن و کره جنوبی بعد از ۱۲ سال وقفه، پس از آنکه این سفرها از سال ۲۰۱۱ میلادی به علت اختلافات تاریخی دو کشور متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055416/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%DB%B1%DB%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85055416/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%DB%B1%DB%B2
  صداقت؛ حلقه مفقوده در گام های آمریکا برای بهبود روابط با چین