ازرا بریجر Legacy Lightsaber پیش‌سفارش در shopDisney

فروشگاه دیزنی دارای ازرا بریجر (دومین شمشیر نوری) شمشیر نوری میراثی برای پیش سفارش برای صفحه محصول اینجا را کلیک کنید.

پست پیش سفارش ازرا بریجر Legacy Lightsaber در shopDisney اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-05-26-ezra-bridger-legacy-lightsaber-pre-order-at-shopdisney/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ezra-bridger-legacy-lightsaber-pre-order-at-shopdisney

  افزایش جذابیت آسیا برای سرمایه گذاران خارجی
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با